11/30 – 12/2 40 kr för smörgåsarna med kaffe! kl 7-10

11/30 – 12/2 40 kr för smörgåsarna med kaffe! kl 7:00 – 10:00